شاخص 24 ساعت گذشته

65 سالم

شاخص هم اکنون

69 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1397/10/26

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

9

سرعت باد

2.7m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

سه شنبه 25 دی109
دوشنبه 24 دی105
یکشنبه 23 دی100
شنبه 22 دی81
جمعه 21 دی59
پنج شنبه 20 دی64
چهارشنبه 19 دی97

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13961397
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک123.99175.65
سالم20869.123578.07
ناسالم برای گروه حساس7625.254916.28
ناسالم51.6600
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000