شاخص 24 ساعت گذشته

133 ناسالم
برای گروه‌های حساس
آلاینده: PM2.5

شاخص هم اکنون

139 ناسالم
برای گروه‌های حساس
آلاینده: PM2.5

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1398/08/21

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی
پیش بینی 24 ساعت آینده
در محدوده سالم و ناسالم برای گروه های حساس

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز 1398/08/21

نقشه شاخص کیفیت هوای فردا 1398/08/22

توضیحات پیش بینی شاخص کیفیت هوا تحلیل پیش بینی آب و هوا

شاخص کیفیت هوا

نمودار شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است

شاخص در هفت روز گذشته

سه شنبه 21 آبان133
دوشنبه 20 آبان111
یکشنبه 19 آبان101
شنبه 18 آبان109
جمعه 17 آبان125
پنج شنبه 16 آبان123
چهارشنبه 15 آبان122

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13971398
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک135.492510.55
سالم19682.717774.68
ناسالم برای گروه حساس2811.813414.35
ناسالم0010.42
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000