شاخص 24 ساعت گذشته

110 ناسالم
برای گروه‌های حساس

شاخص هم اکنون

134 ناسالم
برای گروه‌های حساس

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1396/11/03

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

7

سرعت باد

3.1m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

دوشنبه 2 بهمن110
یکشنبه 1 بهمن83
شنبه 30 دی90
جمعه 29 دی100
پنج شنبه 28 دی104
چهارشنبه 27 دی90
سه شنبه 26 دی68

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13951396
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک154.87123.9
سالم21670.1321369.16
ناسالم برای گروه حساس6822.087825.32
ناسالم92.9251.62
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000