شاخص 24 ساعت گذشته

75 سالم

شاخص هم اکنون

91 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1397/02/01

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

24

سرعت باد

8.1m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

شنبه 1 اردیبهشت75
جمعه 31 فروردین97
پنج شنبه 30 فروردین91
چهارشنبه 29 فروردین107
سه شنبه 28 فروردین61
دوشنبه 27 فروردین59
یکشنبه 26 فروردین51

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13961397
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک928.1339.38
سالم1959.382371.88
ناسالم برای گروه حساس412.5618.75
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000