شاخص 24 ساعت گذشته

79 سالم

شاخص هم اکنون

93 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1397/05/25

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

24

سرعت باد

2m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

چهارشنبه 24 مرداد79
سه شنبه 23 مرداد79
دوشنبه 22 مرداد83
یکشنبه 21 مرداد76
شنبه 20 مرداد80
جمعه 19 مرداد63
پنج شنبه 18 مرداد75

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13961397
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک96.0885.41
سالم12081.0811477.03
ناسالم برای گروه حساس1912.842617.57
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000