شاخص 24 ساعت گذشته

108 ناسالم
برای گروه‌های حساس

شاخص هم اکنون

78 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1397/04/01

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

31

سرعت باد

5.3m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

جمعه 1 تیر108
پنج شنبه 31 خرداد98
چهارشنبه 30 خرداد77
سه شنبه 29 خرداد79
دوشنبه 28 خرداد83
یکشنبه 27 خرداد88
شنبه 26 خرداد117

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13961397
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک99.5788.51
سالم7680.857175.53
ناسالم برای گروه حساس99.571515.96
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000