اطلاعات روزانه جدول شاخص روزانه

جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1397/07/28 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها333855115472
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها7257833373116
اتوبان محلاتی- منطقه 141834831150N
اقدسیه- منطقه 12942 S4146
پونک21427154145
پیروزی- منطقه 13 33 864116
تربیت مدرس- منطقه 652576586589
ستاد بحران- منطقه 743455410 72
شاد آباد- منطقه 18S46761162103
شریف- منطقه 24544  6379
شهر ری- منطقه 203036561362 
شهرداری منطقه 22334  4445
شهرداری منطقه 4    N 
شهرداری منطقه 10SSS10N66
شهرداری منطقه 11     S
شهرداری منطقه 16303658626N
شهرداری منطقه 194749 865N
شهرداری منطقه 2121435396072
شهرداری منطقه 2216 S450 
گلبرگ- منطقه 826S49 4466
مسعودیه- منطقه 1514355874643
میدان فتح- منطقه 97250741373N
پارک رازی- منطقه 1127N4133N 
پارک سلامت- منطقه 17 N  N 
پارک شکوفه- منطقه 142415 N6569
پارک قائم- منطقه 18 N39NN59
پاسداران- منطقه 3 N NN103
دانشگاه تهران- منطقه 6 N  N 
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 1 N  N 
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 4 N  N 
ژئوفیزیک- منطقه 629N3620N 
سوهانک- منطقه 13915 N4455
شهرداری منطقه 1546N34NN83
شهرک چشمه- منطقه 22182939N 59
فرمانداری شهرری- منطقه 2050N  N105
میدان امام خمینی- منطقه 12      
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.