شاخص 24 ساعت گذشته

118 ناسالم
برای گروه‌های حساس

شاخص هم اکنون

69 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1397/03/07

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

18

سرعت باد

0.7m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

یکشنبه 6 خرداد118
شنبه 5 خرداد87
جمعه 4 خرداد61
پنج شنبه 3 خرداد49
چهارشنبه 2 خرداد62
سه شنبه 1 خرداد76
دوشنبه 31 اردیبهشت91

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13961397
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک913.24710.29
سالم5276.475175
ناسالم برای گروه حساس710.291014.71
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000