شاخص 24 ساعت گذشته

66 سالم
آلاینده: PM2.5

شاخص هم اکنون

110 ناسالم
برای گروه‌های حساس
آلاینده: PM2.5

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1398/09/20

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی
پیش بینی 24 ساعت آینده

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز 1398/09/20

نقشه شاخص کیفیت هوای فردا 1398/09/21

توضیحات پیش بینی شاخص کیفیت هوا تحلیل پیش بینی آب و هوا

شاخص کیفیت هوا

نمودار شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است

شاخص در هفت روز گذشته

سه شنبه 19 آذر66
دوشنبه 18 آذر55
یکشنبه 17 آذر71
شنبه 16 آذر78
جمعه 15 آذر123
پنج شنبه 14 آذر95
چهارشنبه 13 آذر69

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13971398
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک155.66259.43
سالم2128019071.7
ناسالم برای گروه حساس3814.344818.11
ناسالم0020.75
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000